|
โรงแรม Vesterbro

โรงแรม Vesterbro

โรงแรมผีเสื้อ - เทอเรซคอมฟอร์ตโรงแรมเวสเตอร์โบรคโคเปนเฮเกนเดนมาร์กทำงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อนและหลัง

|
นกที่บินมาจากต้นไม้

นกที่บินมาจากต้นไม้

นกที่บินมาจากต้นไม้โคเปนเฮเกน

|
ต้นไม้ที่มีใบสีฟ้า

ต้นไม้ที่มีใบสีฟ้า

ต้นไม้ที่มีใบสีน้ำเงินโคเปนเฮเกน

|
การตกแต่งตารางดำ

การตกแต่งตารางดำ

The Black Table Decoration Project ตารางนี้ถ้าทาสีเพื่อลูกค้าในโคเปนเฮเกนในปี 2015